Allerzielen Alom

Doelstelling stichting

De Stichting Allerzielen Alom werd eind 2008 opgericht om uitbreiding van de Allerzielen Alom aktiviteiten te ondersteunen.

De stichting heeft ten doel: “het herdenken van de doden bevorderen, op een manier die aansluit bij de huidige samenleving en ontwikkelingen, op basis van het concept ‘Allerzielen Alom’, dat door beeldend kunstenaar Ida van der Lee is ontwikkeld, en voorts alles was daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Bestuur
Dhr. Sander Hartog, voorzitter
Dr. W. (Bill) Wei, secretaris / penningmeester (contactpersoon)
Mw. Annemieke Bakker, bestuurslid

De stichting werkt op projectbasis en wordt volledig door subsidies en donaties gefinancierd. Zij heeft geen eigen vermogen. Het bestuur werkt volledig vrijwillig, en ontvangt geen beloning nog vergoeding voor gemaakte kosten.

De Stichting Allerzielen Alom heeft ANBI status bij de belastingdienst onder fiscaalnr. 8202.09.818.