Allerzielen Alom

Adviesraad

Ellen Klaus
Ellen Klaus werkt als zelfstandig en uitvoerend producent samen met een team van gedreven specialisten in het organiseren van bijeenkomsten en het produceren van (film) programma’s, in opdracht of op eigen initiatief. Na een carrière bij de televisie en als freelancer werkt zij nu bij Kunst en Cultuur Noord Holland en geeft vorm en inhoud aan het programma ‘Created in Noord-Holland, waarbij kunst en ondernemers elkaar versterken. Op freelance basis werkt ze regelmatig voor de SKOR Stichting Kunst in de Openbare Ruimte om de bijeenkomsten voor landelijk overleg samen te stellen en te organiseren.
In 2007 deed Ellen Klaus met hart en ziel de communicatie, marketing en PR van Allerzielen Alom.

Michael van Hoogenhuyze
Michael van Hoogenhuyze is kunsthistoricus, docent kunstgeschiedenis en kunsttheorie aan de interfaculteit Beeld en Geluid van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK). Vanaf 1979 is hij werkzaam in het kunstonderwijs. Naast het lesgeven houdt Van Hoogenhuyze zich ook bezig met dramaturgie bij een aantal muziektheaterproducties van Paul Koek van ZTHollandia. Vorig jaar rondde hij zijn lectoraat af over ‘Denkprocessen in de Kunst’. Sinds 1995 volgt hij het werk van Ida van der Lee en schreef verschillenden malen artikelen in publicaties over haar werk.