Allerzielen Alom

Doelgroepen

Allerzielen Alom heeft een breed scala aan doelgroepen voor ogen.

Nabestaanden zijn dan ook bijna alle mensen, maar Allerzielen Alom is vooral bedoeld voor al diegenen wier leven ingrijpend is veranderd door het wegvallen van een naaste. We hopen Allerzielen Alom over te dragen aan gemeenschappen en hen zelfredzaam te maken.

Voor kunstenaars is een grote uitdaging weggelegd omdat onze dodencultuur steeds minder wordt bepaald door de religie en steeds meer door de commerciele uitvaartbranche. De vormgeving is daarmee nogal discutabel geworden. Kunstenaars zijn kundig als het gaat om: verbeelding en vorm en betekenis.

Allerzielen Alom zoekt actief aansluiting  met  de uitvaartbranche en werkt samen met ritueelbegeleiders, uitvaartverzorgers en begraafplaatsbeheerders. Dit heeft tot mooie resultaten geleid. Op verschillende locaties voeren ze nu zelf een Allerzielen avond uit. Dit jaar hebben we voor het eerst directe samenwerking met de religieuze instellingen gezocht. Het is belangrijk om elkaar te inspireren en te versterken. Verder blijven wetenschappers en onderzoekers Allerzielen Alom volgen.