Allerzielen Alom

Kunstenaars

Allerzielen Alom is een multidisciplinair community-art project, waarin gezocht wordt naar een balans tussen beeldende kunst, muziek, theater, fotografie, licht- en videokunst en woordkunst en waarin we hoge en lage kunst met elkaar verbinden. De selectie van nieuwe kunstenaars gebeurt op basis van een masterclass waarin het Allerzielen Alom gedachtegoed aan de orde komt en waarin gewerkt wordt aan eerste schetsontwerpen,  denkrichtingen en onderlinge samenwerking. Ervaren kunstenaars  dragen kennis over in workshops aan jonge kunstenaars of aan amateurs uit de gemeenschappen. Jonge en of beginnende kunstenaars krijgen een kans om binnen Allerzielen Alom ervaring op te doen in het hart van de samenleving en met de gevoelige thematiek van de dood. Amateurs krijgen een publiek .

Van de kunstenaars wordt verlangd dat zij kwaliteit leveren, een hedendaagse invulling geven en enigszins grensverleggend werk maken. Verder moet hij of zij natuurlijk invoelend zijn en een  intermenselijke invulling geven gericht op contact. Ook is het belangrijk dat ze kunnen en willen samenwerken met locale kunstenaars en of amateurverenigingen.

Dit jaar werken we in Noord Holland met een groep van vijf ervaren kunstenaars. Zij zijn vooral actief in workshops en begeleidende rollen. Dan zijn er middels een oproep via Kunstenaars & Co en Kunst en Cultuur Noord-Holland in totaal 30 kusnten geselecteerd om deel te nemen aan de masterclass. Hiervan zijn uiteindelijk 10 kunstenaars geselecteerd. In Brabant zijn er 16 kunstenaars geselecteerd om deel te nemen en bij de zelfstandige initiatieven doen ook verschillende kunstenaars mee. Verder zijn er nog verschillende amateur en of locale kunstenaars die deelnemen.

Deelnemende kunstenaars 2009: Workshopleiders

Vronie Achenbach, fotografe

Studeerde aan de sociale academie van Amsterdam en de Nieuwe Academie in Utrecht. Volgde van 2002 – 2004 de Fotovakschool in Apeldoorn.

Binnen Allerzielen Alom werkt zij met bestaande portretten van overledenen. Nabestaanden komen langs om foto’s  te scannen. Deze worden geprint en verwerkt in lichtobjecten die mensen mee kunnen dragen. Verder fotografeert ze handen van nabestaanden daarin verwerkt ze portretten van diens dierbaren. Dit wordt met dia’s geprojecteerd op graven. Link: www.vronie.com

Mirjam Bakker, 1964, beeldend kunstenaar

Mirjam Bakker volgde in 2003 de opleiding museumdocent in het Van Gogh Museum Amsterdam, van 1982 – 1988  de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Faculteit Beeldende Kunsten, studierichting Architectonische Vormgeving, Monumentaal. Zij was van 2004 – 2005 Poldermeester van de Broekpolder, een VINEX locatie in Heemskerk/Beverwijk. Anderhalf jaar lang initieert de Poldermeester sociale kunstprojecten met en voor bewoners.

Voor Allerzielen Alom verzorgt zij de inspiratieavonden voor nabestaanden die iets bijzonders bij het graf of zelfgekozen plek willen maken. Zij maakt een voorbeeldenboek van wat er allemaal mogelijk is, met practische en creatieve tips.
Link: www.mirjambakker.nl

Lenneke van der Goot, 1979, beeldend kunstenaar

Studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, afdeling autonome vormgeving en leraren opleiding.

Naast haar eigen autonome tekenwerk, werkt zij mee aan theater- en kunstprojecten. Vanaf 2005 is zij al betrokken bij Allerzielen Alom. Zij heeft telkens meegewerkt aan het vuurplan. Voor Allerzielen Alom gaat zij daarom ook de vuurworkshop vormgeven. Opgedane kennis en ervaring wordt zo overgedragen. Zij brengt het vuur en lichtplan ten uitvoer.

Link: www.lennekevandergoot.nl

Reinier Kurpershoek, beeldend kunstenaar

Studeerde van 1979 tot 1984 aan de kunstacademie AKI Enschede, audio visueel. Hij maakt beeldende installaties met geluid en video, audio environments.

Belangrijke werken: Radio Rabotnik, etherpiraat / herinnering monument Vuur aan de verzetsheld V.d Lubbe, brandstichter van het Rijksdaggebouw. Trefwoorden: geschiedenis herschrijven, multidisciplinair, sociaal geëngageerd.

Binnen Allerzielen Alom is Reinier betrokken bij de vuurworkshop en vuurinrichtingsplan.

Mechtild Prins, 1960, theatermaker

Mechtild studeerde in 1988 af aan de toneelacademie in Maastricht. Daarna maakte zij veel verschillende producties als Freelance theatermaker bij o.a. Hollandia, Huis en Festival a/d Werf, Noord Nederlands Toneel. Nadat ze  in 2000 Das Arts afrondde (tweede fase opleiding voor podiumkunstenaars) is zij begonnen documentair theater te maken.Verder is Mechtild Prins mentor/ coach van verschillende jonge makers bij het ontwikkelen van hun voorstellingen en geeft zij verschillende workshops en lessen op de theaterscholen en bij Kunstenaars en Co.

Binnen Allerzielen Alom is zij betrokken bij de masterclasses voor kunstenaars en geeft zij vorm aan de workshop ‘publieksbebegeleiding’.

Daphne Questro, 1964, sopraan

Daphne studeerde van 1991-195 Culturele en maatschappelijke vorming, kunst en cultuur, management en organisatie (deeltijd) aan de Hoge School Rotterdam . Studeerde vervolgens klassieke zang, volgde diverse trainingen op gebied van theater(maken) en is in 2008 gestart met de opleiding tot stembevrijder. Daphne maakt verhalende en thematische voorstellingen en concertprogramma’s. Werkt graag met beeldend kunstenaars, theatermakers of wil interventies met beelden aangaan.

Daphne geeft binnen Allerzielen Alom twee workshops. Het concept ‘Namenzingen’ dat in 2007 een groot succes was in 2007 gaat ze overdragen op amateurs. Ook gaat ze in een workshop aan de slag met vertegenwoordigers van koren om te kijken hoe deze hun repertoire geschikt kunnen maken voor Allerzielen Alom.

Link: www.daphnezingt.nl

Deelnemende kunstenaars 2009: Selectie uit de workshops

Noord Holland

April Bergvik
Rachel de Boer
Ella Nitters
Linda van Sommeren
Isolde Venrooy
Arik de Visser

Noord Brabant – Bergen op Zoom

Marijke Maas
Leonie Muller
Sietske Ridders
Iwan&Han
Yvon Zautsen