Allerzielen Alom

Kernteam

Ida van der Lee, regisseur van verandering

Ida van der Lee (1961) groeide op in de Beemster als dochter van een fruitteler. Na de VWO-opleiding in Amsterdam (1980) bracht ze een aantal avontuurlijke en oriënterende jaren door. Van 1983 – 1986 volgde ze de opleiding tot verpleegkundige. Tot 2001 werkte ze met regelmaat in de gezondheidszorg. Van 1990 – 1995 ging ze naar de kunstacademie in Utrecht, richting autonome vormgeving. Ze maakte kennis met het fenomeen kunstgeografie en het vak ‘onderzoek en experiment’. Hierbij werden bijzondere thema’s vooral buiten de academie uitgewerkt.

Na de academie initieerde ze een aantal grootschalige kunstprojecten; stervensbegeleiding en afscheidsrituelen voor plekken waar veranderingen gaande zijn, zoals sloop en nieuwbouw. Ze ontwikkelde een eigen werkmethode en kreeg opdrachten van gemeenten en overheden waarbij het begeleiden van veranderingsprocessen in de openbare ruimte een terugkerend thema bleef. Ze pakt daarin de zachte kant op en zoekt naar instrumenten die compensatie bieden voor onmachtgevoelens en boosheid. De bij sloop vrijkomende materialen, energieën, herinneringen, emoties en conflicten vormt ze om tot een positieve of nieuwe kracht. Het zijn processen, rituelen of choreografieën. Bij de uitvoering spelen alle actoren een actieve rol. De omschrijving ‘regisseur van verandering’ sluit ook goed aan bij Allerzielen Alom. De dood als ultieme verandering.

Lees haar CV: cv Ida van der Lee.pdf


Jaap Velserboer, beeldend kunstenaar

Jaap Velserboer (1953) studeerde aan de lerarenopleiding De Witte Lelie. Hij is eigenlijk niet anders dan een hartstochtelijk pleitbezorger voor (beeldende) kunst. Dat doet hij onder meer door het samenstellen van reizende tentoonstellingen voor het onderwijs, maar ook met het organiseren van beeldende kunstmanifestaties op locaties waar mensen sowieso willen komen. Hij wil kunst daar hebben waar de mensen al zijn.

Dat vraagt van de kunst dat het tegen de echte wereld op kan. Een geslaagd voorbeeld hiervan zijn de strandprojecten als ‘Vloedmerk’, een terugkerend locatieproject op het vrije strand van Heemskerk.
Binnen Allerzielen Alom treedt hij op als curator en zal kunstenaars selecteren en begeleiden. De inrichting van de locaties en de mogelijkheden ervan benutten en uitlichten is inmiddels zijn specialisme geworden.

Annemiek van Harten, zakelijk medewerker

Annemieke van Harten (1961) was tot 2006 in de ICT sector  werkzaam geweest in diverse functies. De laatste jaren hoofdzakelijk in management en projectmanagementfuncties.

Vanaf oktober 2006 heeft zij twee jaar een sabatical genomen. Toen zij terugkeerde besloot zij zich in een heel andere richting te gaan ontwikkelen. Zij startte met de opleiding tot Ritueel begeleider en de Humanistiek minor. Haar hart ligt op het gebied van zingeving, de dood en afscheid. Binnen Allerzielen Alom draagt zij er zorg voor dat de inhoudelijke kant van het project goed wordt ingericht.

Luuk van Term, communicatie, fondsenwerving

Luuk van Term (1968) is ruim 9 jaar op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau actief geweest bij een van de meest gerenommeerde vermogensfondsen in Nederland, het VSB Fonds. Een fonds dat in de boeiende wereld van de charitas actief is.

De charitatieve sector is er een vol dynamiek, waarin veel maatschappelijke projecten worden opgezet en communicatie een steeds grotere rol speelt. Het is ook een sector waar nog veel werk te doen is. Als hoofd en daarvoor als medewerker van de afdeling Voorlichting & Communicatie van het VSB Fonds was Luuk van Term bij uiteenlopende projecten en op verschillende manieren betrokken. Termae Traiectum is het adviesbureau van Luuk van Term. Voor Allerzielen Alom heeft hij een adviestraject communicatie- en financieringsstrategie ontwikkeld.

Ronald Tebra

Ronald Tebra van iMagine Air heeft jarenlange ervaring in het (technisch) produceren van evenementen en theater. Hij heeft een voortdurende aandrang concepten om te zetten in vormgeving.

In 2007 heeft hij onder de naam projectbureau Zaanstreek Allerzielen Alom geproduceerd. Ronald Tebra zal in 2009 productionele advies en ondersteuning verlenen en het lichtplan verzorgen.