Allerzielen Alom

Allerzielen Alom 2009

Allerzielen Alom groeit. In vijf jaar tijd zijn er tegen de veertig vieringen georganiseerd. Dit jaar staat Allerzielen Alom op 12 locaties gepland. Hierin zijn verschillende ambitieniveaus te onderscheiden. Verder zijn er nog 11 initiatieven onder een eigen naam.

In Noord-Holland valt de organisatie en regie onder Ida van der Lee. We werken in en met kleine gemeenschappen. De betrokkenen worden getraind zodat ze het volgend jaar zelf kunnen doen.

In Brabant ligt de ontwikkeling en uitvoering in handen van Schatten van Brabant, een provinciaal programma voor kunst en cultureel erfgoed. Ida van der Lee zal hier adviseren en ondersteunen. De plannen worden getoetst aan de opgestelde criteria.

De zelfstandige initiatieven die de naam Allerzielen Alom voeren, krijgen ook advies en ondersteuning van de stichting, die ook de criteria toetst. Het zijn kleinschalige initiatieven en worden grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd.

Meer informatie over Allerzielen Alom vieringen in 2009 alsmede van 2005-2008 vindt u door het gewenste jaar aan te klikken in het linker menu.