Allerzielen Alom

Religie en zingeving

Aanvankelijk was het ongemakkelijk voor Ida van der Lee om zich op het terrein van de religie te begeven. Religie en kunst waren van oudsher veel meer verbonden.

Sinds de avant-garde is de verwijdering ontstaan. Sinds de secularisatie lijkt ‘de dood’ niet meer het domein van de religie. Maar kunst en religie zijn in een aantal opzichten dezelfde kant van de medaille. Beide proberen om te gaan met het mysterie dat de dood is. De reacties vanuit de kerken ten aanzien van Allerzielen Alom zijn overigens redelijk positief. In een aantal kerken werd erover Allerzielen Alom gepreekt. In het bulletin van Bisdom Haarlem verscheen een uitgebreid verslag. Katholieken pakken het idee snel op omdat ze het kennen en geen angst hebben. Protestanten zijn meer aarzelend en kritisch Gereformeerden zijn minder ontvankelijk. Dit bleek o.a. uit het onderzoek van de Radboud Universiteit.

Allerzielen Alom sluit vooral goed aan bij mensen die niet aan gesloten zijn bij een kerkelijk instituut en op zoek zijn naar een vorm van persoonlijke religiositeit.

Mensen uit niet-christelijke culturen hebben andere opvattingen over de dood. Surinamers laten hun doden, en dus de geesten, liever met rust als het donker is. Sommige culturen hebben overigens hun rituelen rondom de dood beter op orde dan wijzelf. Het is dus niet altijd gepast om hen onze ideeën en experimenten op te leggen. Voor 2009 is het de bedoeling meer samen te werken met religieuze instellingen en mensen uit andere culturen.