Allerzielen Alom

De uitvoering

Op alle locaties zijn werkgroepen opgericht. Voor deze organisatoren, initiatiefnemers en vrijwilligers zijn workshops in Amsterdam. Zij geven hun opgedane kennis weer door aan het thuisfront.

Introductie dag voor organisatoren en regisseurs
Het blijkt dat het opzetten van Allerzielen Alom in een gemeenschap een omvangrijk karwei is. We hebben daarom voor 2010 en verder een serie masterclasses voor regisseurs en organisatoren ontwikkeld. Dit is een uitbreiding en een vervolg op de succesvolle masterclass voor de kunstenaars in 2009 en 2010.  In de masterclass voor regisseurs en organisatoren willen we samenhang creëren tussen praktische organisatie en artistiek-inhoudelijke regie.

Wilt u weten of dit programma goed aansluit bij uw talenten, ideeën en leerdoelen en wilt u een inspirerende Allerzielen Alomviering in uw regio realiseren waarin kunst een rol speelt? Kom dan naar een introductiedag. Er is reeds een gehouden in januari; in 2011 komt er nog een – de datum wordt binnenkort bekendgemaakt.

De introductiedag is gratis. Wel vragen we een A4 met daarop in het kort een motivatie en cv.
Locatie: Winthontstraat 9, 1013 BR Amsterdam.

Masterclasses voor organisatoren en regisseurs
Het gedachtegoed en daaruit voortvloeiende criteria van Allerzielen Alom worden tijdens de introductie dag uiteen gezet, en er is voldoende tijd is voor een wederzijdse kennismaking. Het is voor organisatoren belangrijk dat ze sociaal vaardig zijn, goed kunnen organiseren en affiniteit hebben met kunst en/of  community art. Voor regisseurs is het belangrijk dat ze sociaal geëngageerd zijn, interesse hebben voor rituelen en dodencultuur en met allerlei mensen op een creactieve manier aan de slag willen. Bij Allerzielen Alom is het essentieel dat in een voortraject de verbinding wordt gemaakt met de locale gemeenschap. Nabestaanden,  amateurkunstenaars, de middenstand, vrijwilligers zullen het draagvlak bepalen en inbedding in de samenleving garanderen. Het einddoel is dat er voor de zomer duidelijk is welke organisator met welke regisseur gaat samen werken. Dat ze een draaiboek in de startblokken hebben staan, dat gezamenlijk is ontwikkeld.

Mensen die zelf een Allerzielenviering willen opzetten kunnen zich in een vijfdaagse masterclass voorbereiden. Geprogrammeerd staan onderwerpen zoals de betekenis van de kunst, het maken van een inrichtingsplan, het werven van fondsen en het creëren van draagvlak. Deelnemers raken bewust van hun visie en motivatie.

Als na de introductiebijeenkomst de wederzijdse kennismaking van twee kanten als positief wordt ervaren, kunt u in een traject van vijf dagen de masterclass voor organisatoren / regisseurs volgen. Hiertoe vragen we een uitgebredere cv en motivatie voor te schrijven. De masterclassdagen 2011 beginnen in september. Meer informatie hierover komt binnenkort.

De masterclasses worden gegeven door Ida van der Lee, Saar Frieling, Mechtild Prins , en diverse gastsprekers.

Locatie: Winthontstraat 9, 1013 BR Amsterdam.
De kosten zijn Eu 600,- inclusief btw voor  2 x 1,5 dag en 2 x 1 dag incl. lunch.
Voor meer informatie kunt u bellen met Ida van der Lee
06 41 38 28 31

Inrichtingsplan en draaiboek maken

Hoe een locatie uitgebalanceerd en conform de criteria in te richten.

In deze bijeenkomst presenteren de locale organisatoren de mogelijkheden en moeilijkheden van de locaties,  zowel in praktische zin als in sfeer. Aan de hand van plattegronden en foto’s worden de problemen en knelpunten besproken. Samen met de professionals komen ze tot het verbeteren van hun inrichtingsplan. Uitgangspunten zijn de criteria, de verhouding  vernieuwing – ontwikkeling – herhaling, het aandeel van de kunst en de interactiviteit van de kunstvormen. Op basis hiervan wordt uitgelegd hoe een draaiboek opgesteld kan worden. De onderlinge uitwisseling van ervaringen en oplossingen zijn hierin van grote waarde.

Door Jaap Velserboer en Ida van der Lee

Vuur- en lichtworkshops

Praktische en inhoudelijke aspecten van vuur en licht binnen Allerzielen Alom

Vuur is een levend materiaal dat sfeer geeft, gevoelens laat zien en een spirituele kant heeft. De mens is vuur gegeven om te verwarmen, te eten en te verlichten. Binnen Allerzielen Alom gebruiken we vuur vanwege de schoonheid en kwetsbaarheid. Vuur is een moeilijk materiaal en niet zonder risico’s. Het kan  zomaar te veel zijn, of te donker en uitgebrand. In de workshop delen we opgedane kennis en ervaring, met o.a. brandveiligheid en blustechnieken.

Door Lenneke van der Goot en Reinier Kurpershoek

Commentaar van een deelnemer:
“Ik heb hier veel geleerd over dingen die eigenlijk vanzelfsprekend zijn en daarom gauw worden vergeten. Je denkt er gewoon niet aan! Bv de windrichting!!! waar gaat de rook heen en in hoeverre hebben de bezoekers hier dan last van. Vergeet de blusplekken niet en wat hebben we hier voor nodig. Hoe onderhoud je de vuren en houd je alles vrij van loef. Allerlei kleine foefjes die in de praktijk heel erg handig blijken te zijn. Echt een aanrader dus. Ik zou dus zeggen zeker heen gaan!”

Workshop publieksbegeleiding

Hoe uitdrukking te geven aan gastvrijheid, respect, sereniteit en openheid

Bovengenoemde begrippen zijn de kernwaarden van Allerzielen Alom en dienen te worden uitgedragen door iedereen die een publieksfunctie vervult. In de workshop werken we gezamenlijk aan de uitdrukking hiervan in woord, gebaar en vormgeving.

Mechtild Prins begeleidt vanuit haar theaterachtergrond oefeningen als rollenspel. Op de avond zelf mag er niets worden opgedrongen, we willen dat de bezoekers zich veilig en ontspannen voelen. In de ontspanning kan een mens zich openen en durft bijvoorbeeld over de doden te praten.

Door Mecthtild Prins, Annemiek van Harten, en Ida van der Lee

Commentaar van een deelnemer:
“De citaten vind ik erg sterk :
Moed van de verbeelding
– Ruimte om te beleven
– ontdoen van overbodigheid
en hetgeen Mechteld aanvoerde als punt 1: taak van de gidsen is het vinden van de juiste toon .
Voor mijzelf leverde dat als ervaring op dat ik deze teksten deze avond werkelijkheid zag worden gedurende de gemeenschappelijke workshop.”