Allerzielen Alom

Voor alle typen kunstenaars, professioneel of amateur, jong of ervaring en vanuit alle disciplines is in principe plek binnen Allerzielen Alom.  Belangrijk is dat hun normale manier van werken toepasbaar gemaakt moet worden voor Allerzielen Alom.

Masterclasses voor kunstenaars

Kunstenaars leren over Allerzielen Alom en ontwerpen hun aandeel daarin.

Allerzielen Alom is een gelaagd maar ook gevoelig community-art project. Tijdens de masterclasses krijgen (jonge) professionele kunstenaars een goed beeld van het project aangeboden. Duidelijk moet worden op welke wijze en hoe de kunstenaars gaan deelnemen. Sommige kunstenaars zullen zelfstandig gaan werken, anderen zullen met elkaar gaan samenwerken en een deel zal met amateurs en of nabestaanden gaan werken en de workshops hepen vormgeven. Van 20 deelnemende kunstenaars zullen er 10 geselecteerd worden.

Deze masterclass is een samenwerking met Kunstenaars & Co en wordt gegeven door Ida van der Lee, Mechtild Prins en Saar Frieling.

Workshops voor amateurkunstenaars
Hoe kunnen Amateur- en of locale kunstenaars een rol krijgen binnen Allerzielen Alom?
Allerzielen Alom is een community art project waarin professionele en amateurkunstenaars samenwerken. Indien amateur of locale kunstenaars interesse en affiniteit met het project hebben, kunnen ze deelnemen aan Allerzielen Alom. In de workshop wordt gekeken hoe ieder zijn vakgebied toegesneden kan worden op Allerzielen Alom. Alle disciplines zijn mogelijk: zang, muziek, beeldende kunst, theater, poëzie, tuinieren, houtbewerken, textiel, koken etc.

Worden gegeven door Ida van der Lee en anderen

Workshop Namen-zingen
Professioneel zangeres maakt het Namen zingen overdraagbaar aan locale zangers
Zangeres Daphne Questro heeft het ‘namen-zingen-bij-de-vuurcirkel’ verder ontwikkeld. Dit is een ritueel waarbij nabestaanden een naam van de overledene op een briefje schrijven en inleveren, zangers zingen a capella en vanuit improvisatie de naam als een soort ‘mantra’. Deze kunstvorm ontroert en boort diepere lagen aan. De workshop is bedoeld voor amateur of professionele zangers met aantoonbare zangervaring en die het aandurven om voor publiek solo, a capella en vanuit improvisatie en te zingen.

Door Daphne Questro

Hier twee commentaren van deelnemers:

“Wij hebben zeer genoten van de manier waarop Daphne ons motiveerde tot het namen zingen. Zij is een inspirerende vrouw en weet op een goede manier de verdieping in het zingen vorm te geven. Zeer interessant vonden wij de kennismaking met voor ons een nieuwe manier van zingen op basis van improvisatie. Door deze workshop hebben we het gevoel goed te zijn voorbereid op het namen zingen in Allerzielen Alom.”

“Dat we tijdens deze workhop vanuit improvisatie ontdekten dat er toch een vorm van structuur nodig is om de namenzanger(es) de mogelijkheid te bieden om op de ontvangen naam te improviseren. Dat de bijbehorende belangrijke mantra ook om een bepaalde sound vraagt, door improvisatie hebben we kunnen ontdekken wat het aangenaamst was. Door het ontdekken hebben we nu een houvast om al zingende te zorgen voor een serene sfeer op de uitvoeringsdagen van Allerzielen Alom.”

Namen Zingen’ bij de vuurcirkel is een ontroerend ritueel waarbij de  naam van de overledene ‘a capella’ wordt gezongen, als een mantra. Deze selectieavond is voor cursisten van Pier K met aantoonbare zangervaring. Alleen deelnemers die feeling blijken te hebben met deze kunstvorm gaan door naar de workshop “Namen zingen’.

Brainstorm voor koren
Hoe maak je van een ‘gewoon’ optreden een Allerzielen Alom optreden?’
Locale koren willen vaak participeren in Allerzielen Alom. Om te voorkomen dat het een algemeen herdenkingsconcert wordt, gaan we brainstormen hoe locale koren op een creatieve manier kunnen bijdragen aan Allerzielen Alom. Per koor zijn een of twee afgevaardigden welkom, zij dragen hun opgedane ideeën over aan de koorleden.

Door Daphne Questro en Ida van der Lee

Koren kunnen een mooie bijdrage leveren aan een viering. Met de dirigent en een klein aantal koorleden gaan we om de tafel om hun repertoire geschikt te maken voor Allerzielen Alom.