Allerzielen Alom

Informatieavonden

Wat is Allerzielen nieuwe stijl en de rol de van de kunst en gemeenschap hierin?

Allerzielen Alom, kunst tot herdenken, is een proces van groei, ontwikkeling en vernieuwing. Betrokkenheid van en overdraagbaarheid aan de gemeenschap is cruciaal. Deze informatieavond staat in het teken van kennismaking en uitwisseling van behoeftes en ideeën. Initiatiefnemer Ida van der Lee geeft een fotopresentatie over uitvoeringen in voorgaande jaren.

Wat is ‘Allerzielen Alom’? Wat is de rol de van kunst en van de gemeenschap in het project? Deze avond staat in het teken van kennismaking en uitwisseling van behoeftes en ideeën.

Foto inloopavonden

Foto van dierbaren laten scannen en verwerken in bijvoorbeeld een lichtobject.

Op een laagdrempelige manier kunnen mensen hun dierbaren herdenken door een foto te laten scannen. De foto kan zo verwerkt in een lampion of een ander object. Zo worden de overledenen op de Allerzielen Alomavond in het licht gezet.

Nabestaanden kunnen hier foto’s van dierbaren laten scannen. Onder begeleiding van docenten/beeldend kunstenaars worden deze verwerkt in een lichtobject voor bij het graf .

Inspiratieavonden

Tips en ideeën voor nabestaanden die hun dierbaren op bijzondere wijze willen eren.

Hoe creëer je een bijzondere ambiance bij het graf of op een zelfgekozen plek als iemand elders is begraven of gecremeerd. Nabestaanden die op individuele basis mee willen doen worden in deze workshop geholpen om hun gedachten en herinneringen vorm te geven. Dit kan associatief, poëtisch, muzikaal, culinair , beeldend. Er wordt geluisterd naar individuele verhalen. Hieruit zullen ideeën en plannen voortkomen die zowel passen bij de overledene als bij de nabestaande(n).

Tijdens deze avond worden de verhalen van nabestaanden gehoord en voorbeelden gegeven van een persoonlijke herdenking. Mensen worden op ideeën gebracht over hoe zij hun dierbaren kunnen herdenken tijdens Allerzielen.

Vrijwilligers instructies

Voor iedereen die zijn schouders wil zetten onder deze herdenkingsbijeenkomst.

Bij Allerzielen Alom zijn er vele handen nodig. Denkbare klussen zijn bijvoorbeeld het vullen en uitzetten en aansteken van  fakkels, het op- en afbouwen, het verkopen van kaarsen, maar ook het verspreiden van flyers en posters. Iedereen die wil helpen is welkom. Voor de vrijwilligers is een instructieavond gepland. Iedereen doet iets wat binnen zijn of haar  mogelijkheden ligt.

Bij Allerzielen Alom komt meer kijken dan praktische zaken en logistiek. Iedere medewerker houdt zich ook bezig met waarden, vormgeving, rituelen en gevoelens. Inhoudelijke voorbereiding op uw rol als vrijwilliger.