Allerzielen Alom

Allerzielen nieuwe stijl 2005-2009 en verder

In vijf jaar tijd hebben er tegen de veertig vieringen plaatsgevonden, deels onder de naam Allerzielen Alom en deels onder een eigen naam maar wel door Allerzielen Alom geinspireerd.  Allerzielen Alom toont aan dat kunst een belangrijke functie in onze hedendaagse dodencultuur te vervullen heeft. Kunst als motor van de verbeelding dat toegang geeft tot het mysterie van de dood. Kunst brengt cultureel erfgoed nl. begraafplaatsen, volksgebruiken en levensverhalen, op een inspirerende manier tot leven.

2005
Kunstenares Ida van der Lee begon in 2005 op één locatie in Amsterdam, ‘De Nieuwe Oosterbegraafplaats’. Die eerste keer was experimenteel, maar voldeed duidelijk aan een behoefte. Er werd veel geleerd. Er kwamen 1500 bezoekers over twee avonden. De koppeling van kunstenaars aan nabestaanden om bij het graf tot bijzondere expressievormen te komen leverde mooie voorbeelden op maar is niet haalbaar en betaalbaar voor de toekomst. Vanuit het probleem: ‘wat te doen met bezoekers/buitenstaander’ ontstonden de collectieve plekken. Iedereen heeft wel iemand te herdenken en kan terecht.

2006
Sinds 2006 heeft de ‘De Nieuwe Oosterbegraafplaats’ het initiatief voortgezet onder de naam ‘Herinnering verlicht’. In 2008 waren er maar liefst 5000 bezoekers. De behoefte is er, maar of dit nog intiem kan zijn, is de vraag.

2007
In 2007 volgde Allerzielen Alom op vijf verschillende Noord-Hollandse begraafplaatsen. Deze editie was vooral vanuit de kunstenaars ontwikkeld. Het accent lag op de collectieve plekken en het gastvrij inrichten van de locatie. Nabestaanden hebben middels workshops zelf een bijzondere sfeer bij de graven gecreëerd. Met zijn 4000 bezoekers en zeer veel aandacht in de geschreven pers (50X) en op de televisie (4X), was het een groot succes te noemen en lijkt een fenomeen geboren.

2008
In 2008 verscheen de publicatie “Allerzielen Alom, kunst tot gedenken”. Hierin zijn de uitvoeringen van 2007 samengevat.  Naast foto’s, reacties van nabestaanden zijn ook de resultaten van de Radboud Universiteit verwerkt. Bijzonder aan deze publicatie is dat het dient als voorbeeldenboek. Iedereen die een Allerzielen Alom wil uitvoeren mag eruit afkijken. En dat heeft gewerkt. Het boek is in de winkel al uitverkocht.

In 2008 zijn er naast twee eigen uitvoeringen, die betaald zijn door de opdrachtgever, ook acht nieuwe initiatieven door anderen in het hele land opgezet. Ritueel begeleiders, burgerinitiatieven, uitvaartverzorgers hebben met ondersteuning van Ida van der Lee een Allerzielen Alom gerealiseerd. Al doende werd duidelijk wat de essentie van Allerzielen Alom is. Hieruit zijn de criteria voortgekomen waaraan een Allerzielen Alom uitvoering moet voldoen.

In dit jaar ontving Allerzielen Alom de Yarden prijs 2008  voor innovatie op het gebied rondom dood en uitvaart.

2009
In 2009 gaat er wederom een schaalvergroting plaats vinden. Er zijn 12 locaties gepland. In Noord Holland wordt het op vier locaties door onszelf georganiseerd waarin we nu zoveel mogelijk vanuit de gemeenschappen zelf werken. Overdragen, nieuwe voorbeelden ontwikkelen en nieuwe doelgroepen als kinderen, ouderen en migranten erbij betrekken vormen voor 2009 de focus.

De Provincie Brabant voert Allerzielen Alom op twee locaties uit. Er zijn zes zelfstandige initiatieven, waarvan er vijf die het in 2008 al voor het eerst hebben gedaan. Deze initiatieven krijgen advies en begeleiding van Ida van der Lee. De plannen worden getoetst aan de criteria. Dan zijn er nog zeven, (misschien nog wel meer), die door het boek zijn geïnspireerd en onder een eigen naam aan de slag zijn gegaan.Verder hebben we al verschillende aanmeldingen van initiatiefnemers die in 2010 een Allerzielen Alom viering willen organiseren.

2012
In 2012 zal Allerzielen Alom een niet meer weg te denken levende traditie zijn. Mensen begrijpen het en worden blij dat ze hun doden kunnen herdenken op een manier die bij hen past. Ze durven naar buiten te treden met hun doden en hun namen te laten klinken. Allerzielen Alom heeft zich dan bewezen, is multicultureel en grensoverschrijdend geworden. De stichting en de website zijn het verzamelpunt voor ervaringen, voor kennis en uitwisseling.