Allerzielen Alom

Traditie

Allerzielen is van oudsher een katholieke traditie. Men bidt voor de overledenen, brandt kaarsen en legt chrysanten op de graven. In landen als Polen, Mexico, Spanje en Italië, is het Allerzielenfeest op 2 november méér dan een grafbezoek met bloemen. Allerzielen wordt er gevierd met eten en drinken en het maken van muziek. In Polen zijn de begraafplaatsen een zee van kaarslicht. Ook al staat Allerzielen te boek als een katholiek feest, het is veel universeler. Het feest is overgenomen van de Kelten die de duisternis en daarmee de dood wilden bezweren.

De huidige samenleving
Doordat in onze samenleving de religie niet meer voor iedereen toegankelijk is en de uitvaartbranche doorgaans commercieel is, is er ten aanzien van het herdenken van de doden een gat in onze cultuur gevallen. Rouw- en verliesverwerking zijn een probleem geworden terwijl de dood bij het leven hoort. Als één dag per jaar de doden centraal staan zouden er minder therapieën nodig zijn.

Kunst
Allerzielen Alom biedt een artistiek antwoord op deze essentiële vraagstukken in onze cultuur. Het herneemt de oude katholieke traditie en biedt gelegenheid om de doden te herdenken op een manier die aansluit bij de huidige seculiere samenleving. Met respect en ruimte, zorg en aandacht worden er vieringen op begraafplaatsen of zgn. ‘rituele landschappen’ georganiseerd die inspirerend en toegankelijk zijn. Kunstenaar Ida van der Lee heeft het concept vanuit de kunst ontwikkeld. De kunst als motor van de verbeelding, die toegang geeft tot het mysterie van de dood. Allerzielen Alom is vernieuwend omdat er een focus is op ‘het geleefde leven’ en niet op verlies en rouw. Het motto van Allerzielen Alom luidt: ‘De doden niet verzwijgen maar vieren om wie ze waren en wat ze nog te vertellen hebben.’  Deze opzet leidt ertoe dat mensen daadwerkelijk met hun doden naar buiten treden en het taboedoorbrekend werkt.

Behoefte
Allerzielen Alom voorziet in een grote maar sluimerende behoefte en sluit aan bij de seculiere samenleving. Dit bleek o.a. uit de 400 geretourneerde enquêtes van de Radboud Universiteit die onderzoek doen naar persoonlijke religiositeit en nieuwe rituelen rondom de dood. De ervaringen waren intens en de vraag om herhaling groot.

Erkenning
Een andere vorm van erkenning is vanuit de uitvaarbranche zelf gekomen. Allerzielen Alom heeft de Yarden prijs 2008 van Eu 25.000 gekregen. Dit is een prijs voor innovatie op het gebied rondom dood en uitvaart. Ook heeft Allerzielen Alom telkens sympathie en ondersteuning ontvangen vanuit de kerken. Er is gepreekt in de kerken en de liturgist van Bisdom Haarlem heeft er lovend over geschreven. In de media, pers en vakbladen is er zeer veel aandacht geweest. Het kwam zeven keer op de televisie en ruim 70 maal in de geschreven pers, vakbladen of publicaties.

Overdraagbaarheid
De stichting Allerzielen Alom heeft als missie om van Allerzielen een levende traditie te maken en het op steeds meer locaties te laten plaatsvinden. Het plan voor 2009 is er op gericht om gemeenschappen zodanig te ondersteunen dat ze in de toekomst in staat zullen zijn om zelf een Allerzielen Alom op te zetten. Kunstenaars werken samen met amateurs en locale kunstenaars. Per locatie is een team van een locale of regionale kunstenaar met een professional uit de uitvaartbranche samengesteld om een Allerzielen Alom viering te organiseren.