Allerzielen Alom

Uitvaartbranche

Sinds een paar jaar bestaat er de opleiding voor ritueelbegeleiders. Er was behoefte aan een nieuw soort ‘voorganger’ dan de traditionele en religieuze. Ritueelbegeleiders en Allerzielen Alom blijken ook een goede combinatie. Het vult elkaar goed aan. Veel ritueelbegeleiders zijn betrokken geraakt bij de uitvoering van Allerzielen Alom of hebben zelf plannen ontwikkeld, geïnspireerd door de publicatie.

Een Allerzielen nieuwe stijl in samenwerking met grote uitvaartondernemingen blijkt niet eenvoudig. Soms is de samenwerking op zich positief maar er zijn grote verschillen in belangen. Het gaat hen vaak om hoge bezoekersaantallen en ze willen het beheersbaar houden, waardoor er minder ruimte is voor individuele expressie. Toch kunnen ze met een Allerzielen Alom viering nieuwe stijl veel winnen.

De begraafplaatsen zijn als plekken het stenen archief van een gemeenschap. Deze plekken zijn per definitie cultureel erfgoed omdat ze een afspiegeling zijn van een gemeenschap. Het zijn plekken waar gereflecteerd kan worden op ons leven en waar in stilte gerecreëerd kan worden. Het ruimen van graven en cremeren is in die zin een slechte ontwikkeling. Onze rituele landschappen zullen steeds meer afnemen. Met Allerzielen Alom dienen deze locaties als podium voor iedereen die zijn doden wil gedenken, ongeacht waar die begraven of gecremeerd zijn. Het is een kans om die plekken meer bij het leven te trekken en collectief te gebruiken.

De crematoria vormen een extra uitdaging omdat de rituelen rondom cremeren nog onontwikkeld zijn. Door het ontbreken van graven, lijken de sporen van een mensenleven te worden uitgewist. Mensen ontberen een plek om naar terug te keren, om te herdenken of te rouwen. Allerzielen Alom kan dat deels compenseren, door een moment of een plek in de tijd te creëren om te herdenken en bij elkaar te komen. En dat werkte, zelfs de nuchtere Noord Hollanders in Schagen waren verbaasd dat het hen zo raakte. Was dat het wat ze al die tijd miste?