Allerzielen Alom

Samenwerking

Kunstenaars & Co, Petra Befort
Kunstenaars & Co is een semi-overheidsinstelling die kunstenaars ondersteunt om een rendabele beroepspraktijk op te bouwen. Sinds 2005 is Kunstenaars & CO partner van Allerzielen en verliep de samenwerking succesvol. Destijds namen vijftien kunstenaars via Kunstenaars & CO deel aan Allerzielen Alom. In 2007 zijn er 23 kunstenaars geworven. Dit bleek te veel om goed te kunnen begeleiden. In 2009 werft Kunstenaars & Co 30  kunstenaars om deel te nemen aan de Masterclass Allerzielen Alom. Hieruit zullen 10 definitieve gegadigden geselecteerd worden.

Stichting Schatten van Brabant, Geurt Grosfeld
Schatten van Brabant is een cultureel programma rond het verleden. Om cultuurhistorie meer te laten leven bij jong en oud bundelen de Provincie Noord-Brabant, gemeenten, culturele en educatieve instellingen in Brabant hun krachten. Schatten van Brabant werkt in het kader van zijn programmalijn ‘Nieuwe Rituelen’ aan het (re)vitaliseren van onderdelen van de volkscultuur. Nieuwe rituelen rondom Allerzielen vormden de aanleiding om een samenwerking aan te gaan. Schatten van Brabant heeft CBK West en CBK Midden Brabant zijn betrokken bij de uitvoering.

Kunst en Cultuur Noord Holland, Ellen Klaus
In 2007 heeft Kunst en Cultuur Noord Holland Allerzielen Alom als project geadopteerd. De stichting trad op als rechtspersoon, er werden kunstenaar geworven via hun bestand, ze gaven advies en ondersteuning. Dit jaar is deze nauwe samenwerking budgettair niet meer mogelijk. Wel blijven betrokken als adviseurs en ambassadeur. Via hun mailing zijn kunstenaars geworven.