Allerzielen Alom

Graft/De Rijp: Marian van der Veen

Marian is van beroep ritueelbegeleider bij afscheid en specialiseert ze in het vorm en inhoud geven aan samenkomsten rondom afscheid nemen van het leven. Op verzoek van Ida van der Lee organiseert zij dit jaar Allerzielen Alom in mijn woonplaats Graft-De Rijp. Dit is voor de bewoners van deze streek een unieke kans om kennis te maken met een vorm van herdenken en herinneren die helend is en verbindt. Dat gunt ze ieder en zij hoopt heel veel mensen nieuwsgierig genoeg te maken om te komen kijken.

Velsen: Alice Loeters

Alice Loeters studeerde af in sociale wetenschappen en was daarna werkzaam in beleids- en managementfuncties. In 1998 maakte ze een switch en startte ze met persoonlijke uitvaartzorg onder het motto: ‘De levenskunst van afscheid nemen.’ Als het afscheid van een dierbare warm, intiem en persoonlijk is, helpt dat enorm bij de verwerking van alle verdriet dat wordt gevoeld na een overlijden.
Vanuit deze praktijk weten wij dat er behoefte is in Velsen om de doden te blijven herdenken en daarbij ondersteuning te krijgen. Allerzielen Alom kan een steunpilaar zijn voor iedereen die gezamenlijk met de lokale gemeenschap op velerlei manieren hun doden willen blijven herinneren. Allerzielen Alom inspireert, is warm en geeft troost. Allerzielen Alom is hiermee een belangrijke en indrukwekkende aanvulling in de verschillende manieren van herdenken van onze doden.