Allerzielen Alom

Onderzoekers

Thomas Quartier
Thomas Quartier (1972) is docent voor rituele en litugische studies aan de Faculteit Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is tevens onderzoeker binnen het project ‘Rifiguring Death Rites’. Onlangs verscheen van zijn hand: Bridging the Gaps. An Empirical Study fo Catholic Funeral Rites (Münster: LIT-Verlag 2007).
In 2007 heeft hij de Allerzielenvieringen gevolgd ten behoeve van het onderzoek naar persoonlijke religiositeit en veranderende riten rondom de dood. De enquêtes die zij hebben afgenomen bij het publiek hebben een schat aan informatie opgeleverd. Thomas Quartier publiceerde de resultaten in de publicatie ‘Allerzielen Alom, kunst tot herdenken’.

William Arfman
William Arfman volgt de studie religiewetenschappen aan de Universiteit van Leiden en daarvoor archeologie en antropologie van Midden Amerika, wat hij afgeronde met een onderzoek naar hedendaagse rituelen voor de zielen van overledenen in een Mexicaans dorp. Voor zijn huidige scriptie doet hij onderzoek naar nieuwe vormen van rituelen hiervoor is Allerzielen Alom zijn belangrijkste onderzoek.

Drs. Sandra Trienekens
Sandra Trienekens (Helmond, 1972) studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1999 werkte ze als assistent-in-opleiding bij het departement Vrijetijdwetenschappen van de UvT, en schreef daar haar proefschrift. Op dit moment is zij wetenschappelijk docent voor de Master Media en Journalistiek van de Faculteit Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast doet zij onderzoek naar community arts, cultuurparticipatie en sociale cohesie ‘Kunst in het hart van de samenleving’ aan de Hogeschool van Amsterdam. Allerzielen Alom wordt een onderdeel van hun onderzoek.

Wytze Kuijper
Van origine architect, 15 jaar als ondernemer actief geweest in de media in Europa en Azië. Sinds 2004 mijn bezieling gevonden in reizen, lezen, leren, mensen ontmoeten & inspireren en verbinden. Actief als conceptueel planoloog & proces coördinator om duurzame creative concepten te ontwikkelen en uit te voeren voor bijzonder monumentaal-, cultureel- en industrieel erfgoed in binnen & buitenland.
Doet onderzoek naar de toekomst van de dood in stedelijk gebied en landschap; de zgn. rituele landschappen. Hij werkt aan een publicatie over dit onderwerp. Allerzielen Alom wordt opgenomen in deze publicatie.

Wageningen Universiteit: onderzoek naar ‘Kunst en Transities’
Onder transities worden verstaan grote maatschappelijke veranderingsprocessen. We kijken naar wat voor rollen kunst speelt in de samenleving: als steen in de vijver, als spiegel/ reflectie op de maatschappij, hand in hand met maatschappelijke actoren (proceskunst), of als bieder van een nieuwe levensfilosofie, enz. enz.