Allerzielen Alom

De naam Allerzielen Alom

Allerzielen Alom is een beschermde naam ¹ en staat voor een bepaalde kwaliteit. Ook de logo is beschermd ². Zij mogen alleen gebruikt worden als wordt voldaan o.a. aan de onderstaande voorwaarden en met schriftelijke toestemming van de initiatiefnemer en bedenker, de kunstenaar, Ida van der Lee. Voor meer informatie over het gebruik van de merknaam klik hier.

1.  Allerzielen Alom is een seizoensgebonden viering en vindt
plaats tussen half oktober en half november. De
herdenking begint na zonsondergang als de duisternis is
ingezet, omdat dan de dood het meest voelbaar aanwezig
is. Het jaargetijde en de duisternis krijgen betekenis.
2.  Allerzielen Alom gaat over het herdenken van individuele
doden en niet over de dood of de doden in het algemeen, zoals
bij een herdenkingsconcert.
3.  Individuele initiatieven dienen gestimuleerd en ondersteund
te worden. Met individuele initiatieven wordt bedoeld dat
nabestaanden bij een graf of zelfgekozen plek naar eigen
idee een overledene mogen herdenken. Het individu krijgt
ruimte.
4.  De begraaf- of gedenkplaats dient te worden verlicht en
gastvrij te worden aangekleed. Gidsen, gastheren of -vrouwen
maken de locatie toegankelijk en gastvrij. Eten en/of drinken
stimuleert de ontmoeting met anderen.
5.  Ook voor ‘buitenstaanders’ zijn er een of meer plekken
ingericht. Met buitenstaanders wordt bedoeld: mensen die hun
doden niet op de betreffende locatie hebben begraven of
gecremeerd.
6.  Inzet van kunst en kunstenaar is essentieel en dus een voor-
waarde. Kunst zorgt voor innovatie en voorkomt dat het
herdenken verwatert tot een betekenisloos ritueel.
7.  De herdenking dient voor iedereen toegankelijk te zijn,
ongeacht of hun doden daar begraven of gecremeerd zijn.
8.  Een voorbereidingstraject met informatie-, inspiratie-, en
workshop-avonden zijn noodzakelijk, en moeten publiekelijk
bekend gemaakt worden.

¹ geregistreerd woordmerk (merknaam of handelsnaam) bij de
BBIP – Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, inschrijvingsnr. 0867132.
² geregistreerd beeldmerk bij de BBIP, inschrijvingsnr. 0875496.